Eliška Vyhnánková

Eliška Vyhnánková

spoluautorka @ jaknasite.cz | zakladatelka @ socialmediaakademie.cz | konzultantka a lektorka @ vyhnankova.cz